LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Regler for Norsk Enhåndscroquet

 

Strandpromenadens regler for Norsk enhåndscroquet


STRANDPROMENADEN KROKKETKLUBB, LILLESTRØM.

§1 . Ett lag består av 2 spillere og det er to lag som spiller. Spillerne fra lagene spiller annenhver gang. Fargen på kulene og køllene er hvit . rød . grønn . blå. Dette er rekkefølgen på de som spiller. Ett lag har hvit og grønn og det andre laget har rødt og blått.

§2. Under konkurranser skal det være en dommer på banen og to linjedommere. Linjedommerens oppgave er også å notere hvem bøyler hver enkelt spiller har gått. Spillerne kan eventuelt henvende seg til linjedommerne for å høre hvor de skal.

§3. Det er poengberegning på bøyle nr 5 . pinnen på nr. 8 . nr 11 . 13 . 15 + pinnen på 16 Hvis motparten krokkerer en motstander som er røver på sluttpinnen/utslagpinnen (nr 16) mister laget ett poeng. Det kan også praktiseres konkurranser hvor det ikke er poengberegning, men hvor det er ren utslagmetode.

§4. Kulene skal ha en størrelse på 64 . 65 mm i diameter. Kulene er laget av kunststoffet turbax. Køllehode er 65 x 151 mm. Hele køllens lengde er 450 mm. Alle bøylene er 160 mm. innvendig.

§5. Spillet begynner ved pinnen. Den første bøylen må passeres med et slag. Når ikke kulen fram, skal slaget tas om igjen. Går man bøylen oppnåes nytt slag.

§6. Det står spillere fritt om han vil bruke høyre eller venstre hånd når han har sitt slag.

§7. Spillet går ned gjennom banen på høyre side, ved passering av første sidebøyle (3), hvoretter man erverver krokkeringsrett på kulen som har passert første sidebøyle.

§8. Ved krokkeringsrett kan man etter valg benytte seg av to slag. Kan også legge kulene sammen og dra med, eller sende på fast slag pluss et slag. Når en røver krokkerer må han sende på fast pluss ett slag. Det samme må andre som ikke er røvere gjøre når dem krokkerer en som er røver.

§9. Er man blitt røver kan hvilken som helst kule krokkeres, idet man ikke behøver noen røverslag. Det parti som går samlet på pinnen har vunnet. Men en røver kan selv gå på pinnen for å sikre seg siste poeng.

§10. Skal kule sendes, er det nok at den skifter leie.

§11. Treffer en kule med krokkeringsrett en annen kule, og samtidig går sin bøyle, må man bruke sin krokkeringsrett. En røver som tar en annen kule, og samtidig går på pinnen, er ikke dermed ute av spillet. Skulle dermed den trufne være en røver og går på pinnen, er den ute av spillet. Den som krokkerte skal da ligge der som den andre ble liggende etter at han traff pinnen.

§12. Blir kulen liggende inne i bøylen, kan den ikke slås igjennom, men må bringes i stilling igjen.

§13. Vipping er ikke tillatt.

§14. Det er ikke tillatt for en røver å leke med kulene ute på banen, men kun ta kulene en gang. Det betyr at han kan ta alle kulene igjen neste gang det er hans tur til å slå.

§15. Såfremt en spiller slår seg utenfor sidelinjen, selv om han har gått bøyle, skal motparten bestemme hvilket hjørne den skal ligge. Det samme er det også når det krokkeres over sidelinjen. Kulen som er brakt i hjørne er ikke ute av spillet, men kan på ny krokkeres. Når en kule kommer i hjørnet, kan spilleren legge kulen hvor som helst på den oppmerket linje i hjørnet.

§16. En spiller har full anledning til å benytte seg av bøyler og kuler under hele spillet.

§17. Hvis en spiller forårsaker at hans egen kule skifter leie eller tar feil kule, mister han sitt slag. Kulen skal legges tilbake av dommeren.

§18. Når en spiller dytter sin kule istedenfor å slå, har dommeren full anledning til å gi spilleren tapt slag, og kulen legges tilbake. Hvis kulen ligger i en grop, har spilleren anledning til å henvende seg til dommeren og få den rettet.

§19. Dommeren har i oppdrag å si numre eller farge på hver spiller i tur og orden. Hvis en spiller slår for tidlig og samtidig ødelegger en motstander eller makker, legges kulene på plass av dommeren, som gir tapt slag for dette.

§20. Når en kule slås og berører en annen kule med køllen, legges kulen tilbake og slaget er tapt. Dommeren anviser stedet hvor de skal ligge.

§21. Hvis en kule berøres av køllen så kulen skifter leie, regnes det som slag.

§22. Det er ingen tidsbegrensning på et spill.

Norges Croquetforbund gjør oppmerksom på at kulene er 64 mm i diameter og veier 195 g.

BANEN: Fra startpinnen går vi på høyre side av banen og venstre side tilbake til startpinnen. Poengbøylene er merket med P

 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |