LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Tinget holdes 28. februar kl. 13.00 på Montessori Ungdomskole i Drøbak.

 Alle saker som skal behandles på Tinget og alle forslag på styrerepresentanter vil bli postet fortløpenede og sist i denne post.

Alle klubber har rett til å stille med 2 representanter. Klubber fra 1 til 9 medlemmer har en stemme og de med 10 eller flere medlemmer har 2 stemmer. Klubber som ikke kan møte på Tinget kan kontakte en annen klubb for å gi denne klubben fullmakt til å stemme slik de ønsker i aktuelle saker.
Alle saker som skal opp på Tinget inkl. alle forslag på nye styrerepresentanter vil bli offentliggjort sist og fortløpende i denne post. Vi minner om at kun klubber som har betalt sin medlemskontigent i 2008 har stemmerett på Tinget.
Saker som ønskes behandlet på Tinget må være sendt styre senest 3 uker føre Tinget. Forslag på motkandidater til nytt styre, må være styre i hende senest 10 dager føre Tinget og vil bli offentliggjort fortløpende.
Vi håper alle klubber benytter sin stemme og møter opp på Tinget for å få sin stemme hørt.
VELKOMMEN
Norges Croquet Forbund

Styre har valgt og ikke komme med noen anbefaling av nytt styre ovenfor Tinget og vil kun legge frem de representantene som har sagt seg ville til å stille til valg. Så er det opp til Tinget å velge de representantene de ønsker i et nytt styre.

De som stiller til valg er:
PRESIDENT: Roar Michalsen HCC, SEKRETÆR: Borge Bringsvær ECC, OKONOMIANSVARLIG: Espen Krogstad ECC, NM SJEF: Mikael Smith HurumCC, VISEPRESIDENT: Kjell Haagensen JCC, LANDSLAGSJEF: Tore Guldbransen JCC og Steinar Olsen HCCFORSLAG INNSENDT AV
ROAR MICHALSEN:


Har gått gjennom lovverket og regelverket til NCF har flere forslag til Tinget.NCF LOVER:

1.
Observasjonsmedlemskap utgår, erstattes av observatørklubber.
Fullt medlemskap erstattes av medlemskap. Har man betalt medlemsavgift så er man medlem, har man ikke betalt er man ikke medlem.

2.
Turneringsmedlemskap utgår. Man kan like godt betale medlemskontigent. Dette kan også gi flere medlemmer.

3.
Kuler legges til NCF sin logo som er utarbeidet av Espen, siste versjon. Denne brukes på forsiden av NCF sine sider og alle steder der NCF sin logo brukes.

4.
Ved stemmelikhet har Presidenten dobbelstemme og ikke møteleder som i dag.
( har ikke noe med at jeg ønsker mer makt, men synes det er mere naturlig. )

5.
Forslag til nytt styret fra gammelt styret, må offentlig gjøres senest 4 uker føre Tinget. Forslag til motkandidater må sendes styret senest 14 dager før Tinget og offentlig gjøres fortløpende.
( Dette står skrevet veldig rotete i dag )

6.
Spillere som blir tatt ut til å spille i internasjonale mesterskap skal SENEST ha beskjed i løpet av mars. Dette fordi man gjerne må sette av feriedager og at flybilletter er mye billigere ved tidlig bestilling.

7.
Materialforvalter bør ligge under NM sjefen sitt verv.

8.
Alle klubber som har betalt medlemskontigent i løpet av året og som oppfyller kriterier for stemmerett har stemmerett på Tinget. Nye klubber som ble innmeldt etter at det ble innkalt til Krokket Ting har ikke stemmerett før neste Ting.

9. Alle fullmakter skal innholde hvilket punkt det gis fullmakt til og hva klubben stemmer i den aktuelle sak. Det er ikke lov å gi en sjenerell fullmakt hvor klubben som har fått fullmakten kan stemme slik den selv ønsker.

10. Man har 2 stemmer på Tinget fra 3 – 9 medlemmer og 3 stemmer fra 10 medlemmer eller flere.
( Dette for å få flere til å komme på Tinget. Det er nok mange i dag som har rett til å komme på Tinget men som ikke møter opp når de allikevel ikke har stemmerett).

11. Er det mer en et forslag på styrerepresentanter SKAL det være skriftlig valg.

12. Det er ikke lov å føre opp personer på medlemslister som kun har til hensikt og skaffe stemmer på Tinget. Dette kan kontrolleres av styret ved behov.

13.Forandring av lover krever alminnelig flertall.
Begrunnelse: Lovene er fortsatt under utvikling, så det bør være lettere å forandre lover.

REGLER:

1.
Det gis kun et slag for krysset. Dette pga. at banen i norsk er noe enkel.

2.
Hvis en ball går ut etter bøylepassering eller ved treff på halvrøverpinnen så mister man neste slag.

3.
Treffer man ballen i en luftsving og det ikke var meningen å treffe ballen regnes ikke dette som slag.
Det er slik det også praktiseres i dag, men bør nedfelles i reglene.

4.
Reglene må legges direkte på sidene til NCF

5.
All informasjon føre reglene fjernes.
Hvis noen går inn for å lese reglene bør de slippe å lese en masse uinteressante opplysninger først.

6.
Banemål må være etter antall skritt og skrives om, slik at det er en mye enklere forklaring en i dag og ikke med en hel del desimaler og masse forklaringer.
Som det er forklart i dag virker det utrolig rotete.

7.
DEL 4 – SEDVANE
Hele kapittelet fjernes. Inkl. hva som gjelder for JCC.

Innsendt av Roar Michalsen - HCCFORSLAG INNSENDT AV ROGNALD NYDAL:

jeg har følgende forslag, begge gjelder NM:

1) datoer for NM:
i 2008 var programmet så tett at ett NM måtte tas i sommerferiens siste helg (august)

dette bør unngås i 2009

er det vanskelig, hvis så mye på høsten, foreslås flere NM i mai/juni og tilsvarende
ett mindre på høsten
unngå skolens sommerferie!!

2) tidsnød under NM;
jeg forstod det slik at i et NM rakk man ikke å spille en finale og i et annet
måtte flere avbryte og reise hjem

foreslår at man legger opp spilleplan på forhånd slik at feks en finale er slutt
senest feks kl 19.00 i alle NM, da sikkert flere har lang hjemreise

dette bør tas opp så man ikke får gjentagelse av det som skjedde i 2008

takkFORSLAG INNSENDT AV TORE GULDBRANDSEN:

Krav til et Norgesmesterskap
Innledning

Det har de seneste årene blitt avholdt NM med få deltagere. Allerede for mange år siden ble det snakket om å lage krav til NM. Med få deltagere eller få deltagende klubber blir det useriøst å kalle konkurransen Norgesmesterskap og vinneren Norgesmester. Tittelen bør henge høyere enn som så.

Forslag til
Vedtekter ang. Norgesmesterskap
Eget tillegg til Croquetregler
§1 Krav til NM
Utlysning må skje minst 4 uker før konkurransen, og ikke ligge i skolenes sommerferie. Ved utlysning må Turneringsreglement og format oppgis foruten sted og tid.

Et utlyst NM blir avlyst dersom:
Det ikke deltar minst 10 deltagere eller
Deltagerne ikke er fra minst 5 ulike organisasjoner.

Forslag til endring av NCFs Lover
§2 ”c) å arrangere NM og andre turneringer i de ulike croquettyper.”
NM-sjef endres til Turneringsansvarlig overalt i teksten.
Dersom dette siste forslag faller foreslås:
I arbeidsoppgavene til NM-sjefen §6 endres teksten til: ”Turneringsansvarlig.”

Begrunnelse: NCF bør avholde andre konkurranser enn NM. På denne måten vet man hvem som er ansvarlig uten å måtte dele ut dette verv hver gang.

§8 Croquet-tinget
d) ”(se §10)” strykes.
Begrunnelse: §10 omhandler ikke Forbundets lover.

nytt f) evnt. endringer av spillereglene for norsk croquet. Sakene må innleveres styret senest tre uker i forveien.

Begrunnelse: Dette er vedtatt tidligere, men ikke nedfelt i Lovene.

Nytt g) evnt. NM for kommende sesong. Sakene må innleveres styret senest tre uker i forveien.

Begrunnelse: Dette er også sedvane.

Nytt h) tidligere pkt. f), dvs. Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene. Sakene må innleveres styret senest tre uker i forveien.
her kommer et forslag til tinget fra Borge Bringsværd

1:Tillegg til paragraf 4 i norske lover: Det er kun klubber som har som hovedhennsikt å organisere croquet spill for sine medlemmer som har stemmerett på Tinget. Festivaler, butikker etc. regnes ikke som klubber og har dermed ikke stemmerett. Festivaler, butikker og andre organisasjoner kan være medlem av forbundet.

hilsen borge


Les flere nyheter

2009.01.04


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |