LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Myhrene Gård ser på muligheter for 4 krokket baner med internasjonal standard.

 NCF har vært i møte med Myhrene Gård om prosjektet.

Det ble i dag søndag 29 nov. avholdt et meget hyggelig og konstruktivt
møte med Mari og Magnus på Myhrene gård. For NCF stilte Kjell Haagensen og
Roar Michalsen. Vi gikk gjennom mulighetene for å rette ut banene og
klippe gresset kortere, slik at man kan nærme seg mere internasjonal
standard.
Dette handler nesten mere om vedlikehold med klipping tre ganger i uken en
jobben med å rette ut selve banene.
Det ble diskutert en løsning på å legge banene lengere ned da det her ikke
er så stor helning i terrenget. Det ble presisert at det må være en hvis
helning pga. drenering.
Myhrene gård har planer om å kontakte en landskapsarkitet for å se på
muligheter for hele område, hvor da 4 krokketbaner blir en del av
planleggingen.
Mulighetene for å bygge 4 nye baner kan tidligst bli en realitet i 2011.
Dette handler selvfølgelig om penger og muligheter for inntekter. NCF må
selvfølgelig regne med å betale en avgift for turneringer som til nå har
vært gratis.
I tillegg ble det besluttet at NCF sender en forespørsel til WCF om
muligheter for økonomisk støtte til prosjektet.
Det ble også drøftet muligheter for sponsormiddler. Det er ikke ønskelig
med store plakater i område, men det ble diskutert en mulighet for å sette
opp 4 flaggstenger med sponsorflagg i tillegg til at disse kunne brukes
til nasjonale flagg under krokket turneringer.
Det var et veldig positivt møte hvor det ble bestemt at man holder
dialogen videre for å prøve å få disse planene realisert.

NCF
PRESIDENT
Roar MichalsenLes flere nyheter

2009.11.29


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |