LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

PRESIDENTENS NYTTÅRSTALE

 Norge kan se tilbake på et flott krokket år!

Vi er akkurat ferdig med et flott år for Norsk krokket.

Året 2010 var første gang Norge deltok i et VM og vi hadde for første gang full oppslutning under et Nordisk mesterskap.
NHHI har kommet til som ny klubb og flere av de nye klubbene ønsker å være med i styret i NCF. Dette er meget positivt og lover godt for fremtiden.
HCC har fått et topp internasjonalt anlegg i Fredrikstad og det er planer om å bygge 4 internasjonale baner på Myhrene Gård i 2011.
Det er også en sterk interesse fra Norske spillere om å delta i internasjonale mesterskap og faktisk kamp om plassene. Uttak til internasjonale mesterskap foregår etter norsk ranking som er basert på resultater i NM og Nordisk mesterskap.
Dette gjør at kvaliteten på nasjonale mesterskap heves og Norske spillere gjør det stadig bedre i internasjonal sammenheng. Der er Norge på rett vei! Men går dette ut over breddekrokket i Norge??
Er det moro for nykommere å bli ” knust ” i NM fra de mer etablerte spillerne? Er vi flinke nok til å ta oss av de spillere som har et helt avslappet forhold til å bli gode og som kun er med for det sosiale?
Det er nok like mange svar på disse spørsmål som det finnes medlemmer.

Hurum CC er en foregangsklubb når det gjelder å rekruttere nye medlemmer og er en typisk klubb som representerer breddekrokket i Norge. Andre klubber er mer lukket og har et strengere opptak til hvem som kan bli medlemmer.

Presidenten er imidlertid av den oppfatning at dette går utmerket hånd i hånd. Det er tydelig at nye klubber eller medlemmer synes det er litt stas å prøve å slå de litt mer etablerte spillerne. De suger til seg lærdom og synes det er spennende å følge med på litt mere alvorlige kamper.
De etablerte spillere synes igjen det er hyggelig å lære bort det som de har tatt med seg av internasjonal erfaring. Så alt tyder på at dette bare er positivt for utviklingen av både bredde og elite i Norge.
Når vi ser til våre naboland Sverige og Danmark, så har Norge et stykke å gå. Vi har riktig nok olje, men det hjelper lite i denne sammenheng. Sverige gjør det stadig bedre i internasjonal krokket og fikk senest i 2010 Europamesteren i Golfkrokket. Danmark er foreløpig ikke med i internasjonal krokket, men har 6000 aktive krokket spillere.
Hva kan så Norge gjøre for å nærme seg disse landene?

Når det gjelder internasjonal tilnærming så er jeg overbevist om at Norge er på rett vei. Når det gjelder rekrutteringen til sporten, så er ikke den så stor som vi hadde ønsket. Det mest betenkelige er at det er flere klubber i Norge som ønsker å stå utenfor NCF en det er klubber som er medlemmer. Hva er så årsaken til dette?

Presidenten har vært i telefonisk kontakt med de fleste klubber som vi kjenner til i Norge. Det ser ut som det er det samme svaret hele veien. Man har sin egen ”lille greie”
som kun er basert på sosiale sammenkomster gjennom året og de trives med det. Dette er en faktor som de fleste av oss kjenner igjen fra den gang vi selv startet med krokket. Det som imidlertid er veldig tydelig, er den gnisten og klubbfølelsen så vekkes i en krokketspillere den dagen han/hun møter spillere fra andre klubber.
Dette er gjerne spiren som skal til for at etablerte lokale klubber får øynene opp for å ta krokket et steg videre. Så Presidenten håper virkelig at de fleste klubber tar kontakt med NCF i 2011 og ser fordelen av å være medlem av Norges Croquet Forbund.

HVA KAN VI SÅ FORVENTE OSS I 2011?

Det som selvfølgelig blir mest spennende i 2011, er om det blir anlagt 4 internasjonale baner på Myhrene Gård. Kan Norge få 4 baner av internasjonal standard, så vil utvilsomt dette ha mye og si både for bredde og elite i Norge. Etablerte spillere kan endelig få spille på de samme premisser som utenlandske spillere og vil være mye bedre forberett på raske internasjonale baner.
Dette er også veldig viktig når det gjelder bredde. Det er helt tydelig at det skjer noe med en krokketspiller som kommer fra ” hagekrokket ” og ut på en bane av internasjonal standard.
De får da en nytt forhold til sporten og veldig mange ønsker da å satse litt mer seriøst. Så at baneforholdene i Norge er viktig for utviklingen av krokketsporten, er det liten tvil om.
Om dette blir en realitet vet vi i løpet av få uker. NCF og Myhrene Gård er kommet langt i planene, men det mangler noe på den økonomiske biten. Vi vil informere medlemmene så fort dette er avklart. Så det er bare å følge med på nyhetsidene til NCF.
Presidenten har deltatt i mange internasjonale turneringer. Det som helt tydelig betegner en krokketspiller, uansett hvor man er i verden er: Ærlighet, gjestfrihet, hjelpsomhet og dyrkingen av at vi alle er som en stor krokketfamilie.
Jeg vil anbefale alle som elsker krokket å ta seg en tur ut i den store krokketverden i 2011. Se eller delta i internasjonale mesterskap. Dere vil garantert få en god opplevelse!

Presidenten ser lyst på fremtiden for Norsk krokket og ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til spennende krokket matcher i 2011.

GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE!


PRESIDENT
NCF
Roar Michalsen


Les flere nyheter

2011.01.01


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |