LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

TINGET HOLDES 26. FEBRUAR KL.12.00. PÅ MYHRENE GÅRD.

 Alle klubber oppfordres til å møte.Styret minner medlemmene om saker som ønskes behandlet på Tinget og forslag på styrerepresentanter må være styre i hende senest 2 uker før Tinget.

Alle klubber kan stille med så mange representanter som de ønsker. Det er kun klubber som har betalt medlemskontigent i 2011 som har stemmerett på Tinget.
( Antall stemmeberettige: Se NCF sine lover )

Tinget er NCF sitt øverste organ og det er her medlemmene har muligheter til å påvirke. Så vi håper så mange som mulig ser viktigheten av å møte opp
26.Februar.

Det er ingen påmelding til Tinget, men vi håper allikevel at dere kan gi oss en tilbakemelding på hvor mange som kommer fra deres klubb, da vi gjerne har noe å bite i til kaffen.

Selv om det ikke er et krav, bør det være en hver leder sin plikt å sørge for at klubben stiller med minst det antall medlemmer som klubben har stemmer.
Det er mange diskusjoner gjennom året om saker som burde vært gjort og det er Tinget som er stedet for å få sine saker gjennom.
Så send inn forslag og møt opp, ellers blir Tinget lite vært, i en så liten organisasjon som oss.
Takk for hjelpen og velkommen alle sammen!


NCF
President
Roar Michalsen

Les flere nyheter

2012.01.20


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |