LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

TINGET HOLDES PÅ MYHRENE GÅRD 24 FEBRUAR 12.00

 Alle forslag må være sendt styret senest 14 dager før Tinget!

Styret har følgene forslag til nytt styre:

President: Roar Michalsen
Vise president: Faste Grøt
Turneringsleder: Espen Krogstad
Økonomiansvarlig: Nora Stilen
Styremedlem: Trine Wester
Landslagsjef: Borge Bringsværd.

Hvis noen ønsker å stille som motkandidater til noen verv, så ser styret bare positivt på dette.


§8. CROQUETTINGET

Croquettinget holdes innen utgangen av februar. På denne behandles:

Styrets Årsberetning som skal inneholde beretning om Forbundets virksomhet i det forløpne år.
Revidert regnskap for siste år godkjent av styret, hvoretter styret søker ansvarsfrihet. Budsjett for neste år skal også godkjennes
Kontingent.
Mulige forslag til endringer i eller tilføyelser til Forbundets lover.
Valg (se §6).
Mulige forslag til endringer av spillereglene for Norsk Croquet (Sakene må innleveres styret to uker i forveien).
NM for kommende sesong (Sakene må innleveres styret senest to uker i forveien).
Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene. Sakene må innleveres styret senest to uker i forveien.

Styret innkaller til Croquetting med minst en måneds skriftlig varsel.
Klubbene har to stemmer når de har betalt for fra 3 t.o.m. 9 medlemmer, tre stemmer om de har betalt for 10 eller flere. Personlig medlem har en stemme på tinget. Alle betalende medlemmer har mulighet til å delta på tinget med forslags og talerett.

VELKOMMEN

Les flere nyheter

2013.01.07


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |