LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Croquet Ting 2014

 Foreslått opplegg for tinget 2014

hei alle.

beklageligvis har det i år vert mye fram og tilbake med styret i NCF,så har dette forslaget å komme med:

tinget 2014 foregår via mail,styrets medlemmer er spredd over landet og vil uansett ikke kunne møtes samtidig.


Økonomi: i følge nora har forbundet rundt 8000,- på konto
de som skal til VM AC har spurt om å få dekket entry fee,ca 1600,-dette vil jeg foreslå innvilget.
ellers foreslår jeg kontigenten blir stående som før.

Styre: det har kommet forslag om at jeg (faste grøt) overtar president vervet.,jeg har i tilegg overtatt borge sine oppgaver internasjonalt,og foreslår at jeg besitter dette ut perioden.
Roar og Borge har fratredt sine verv.
Forslag til nye Kandidater?

Turneringer:
Norway open er vedtatt og invitasjon er på vei.dette blir 16-17 august
NM GC er foreslått 14-15 eller 21-22 juni
NM AC ingen dato satt(holdes stort sett i fredrikstad)

Forslag til endringer eller kommentarer bes være sendt til meg innen 10 FEB


Styret har følgene forslag til nytt styre:

President: Faste Grøt
Vise president:
Turneringsleder: Espen Krogstad
Økonomiansvarlig: Nora Stilen
Styremedlem:
Landslagsjef: .

Hvis noen ønsker å stille som motkandidater til noen verv, så ser styret bare positivt på dette.


§8. CROQUETTINGET

Croquettinget holdes innen utgangen av februar. På denne behandles:

Styrets Årsberetning som skal inneholde beretning om Forbundets virksomhet i det forløpne år.
Revidert regnskap for siste år godkjent av styret, hvoretter styret søker ansvarsfrihet. Budsjett for neste år skal også godkjennes
Kontingent.
Mulige forslag til endringer i eller tilføyelser til Forbundets lover.
Valg (se §6).
Mulige forslag til endringer av spillereglene for Norsk Croquet (Sakene må innleveres styret to uker i forveien).
NM for kommende sesong (Sakene må innleveres styret senest to uker i forveien).
Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene. Sakene må innleveres styret senest to uker i forveien.

Styret innkaller til Croquetting med minst en måneds skriftlig varsel.
Klubbene har to stemmer når de har betalt for fra 3 t.o.m. 9 medlemmer, tre stemmer om de har betalt for 10 eller flere. Personlig medlem har en stemme på tinget. Alle betalende medlemmer har mulighet til å delta på tinget med forslags og talerett.

VELKOMMEN

alle forslag bes sent til faste.groet@gmail.com

Les flere nyheter

2014.01.26


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |