LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Spillereglene endres

 Regelkomitéen bestemte i sitt møte en rekke regelendringer.

Poengberegning ble innført for Norsk Standard. Man benyttet samme system som i Association, 1 poeng pr. bøyle og 1 for hver pinne.

Det var knyttet stor spenning til om man ville endre antall slag etter Krysset. 3 forslag lå inne, et fra Tore om å benytte 1 slag i lag og singel med 2 kuler. Et forslag fra Tommy som lignet, men som ble tolket å gjelde alle typer spill, også tradisjonell; og endelig et fra Hjulmakerne om å beholde 2 slag etter Krysset, men kun ha anledning til å treffe andre (roquere) på det første av disse to slagene. Hjulmakernes forslag ble vedtatt. Tore trakk sitt forslag.

En rekke andre endringer kom også, bl.a. ble det påtalt en uheldige praksis ved start av spill. Det står i reglene at det skal være loddtrekning, ikke dyktighet ved å slå mot en pinne. Dette vil bli strengere håndhevet i NM i 2007. Et fullstendig referat vil komme snart.

Les flere nyheter

2006.11.22


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |