LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Referat fra Tinget

 
REFERAT FRA CROQUETTINGET I NORGES CROQUET FORBUND, 18.11.2006.STED: Strandpromenaden Krokettklubbs klubbhus i Lillestrøm


TID: 16.00 - 19.30


DELTAKERE: Roar Michalsen, Hjulmakerveien Fredrikstad. 1 stemme
Mats Glenne og Espen Krogstad fra Ellekjær Croquetclubb.1 stemme
Rognald Nydal, Satellitt, Skedsmokorset. 1 stemme
Tore Gulbrandsen, Jeløy Croquet Club. 1 stemme
Odd Erik Fallet, Croquetselskapet. 1 stemme
Tommy Nordstrøm, Brevik Croquet Team. 1 stemme
Arne Buskerud, og Arne Rønsåsbjørg, Strandpromenaden
Krokettklubb. 2 stemmer

TOTALT 8 STEMMER


AGENDA:

Åpning av møte og spørsmål om lovligheten av innkallingen:

1) Valg av ordstyrer
2) Valg av referent
3) Valg av to representanter til å skrive under referatet fra Croquettinget.
4) Opptelling av delegater og stemmer
5) Styrets årsberetning
6) Revidert regnskap inkl. revisors kommentarer, styret søker ansvarsfrihet
7) Kontingent i 2007
8) Mulige forslag til endringer i eller tilføyelser til Forbundets lover
9) Valg
10) Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene.REFERAT:

Tinget ga enstemmig tilslutning om lovligheten av innkallelsen.

1) Valg av ordstyrer

Arne Buskerud fra Strandpromenaden Krokettklubb ble valgt


2) Valg av referent

Valgt ble Arne Rønsåsbjørg fra Strandpromenaden Krokettklubb ble valgt.


3) Valg av to representanter til å skrive under referatet fra Croquettinget

Espen Krogstad og Tommy Nordstrøm


4) Opptelling av klubber/delegater og stemmer

Det forelå 4 fullmakter fra andre klubber.

Hanvsø Croquet Club i Egersund hadde gitt Strandpromenaden KK fullmakt.
Fredrikshald Crocketklubb i Halden hadde gitt Strandpromenaden KK fullmakt og Jæren Krokketklubb hadde gitt Strandpromenaden KK fullmakt.
GamleOsloCroquetClub hadde gitt Croquetselskapet fullmakt.

Fullmakter ble ikke godkjent brukt mot stemmene til Strandpromenaden KK og Brevik Croquet Team, som mente dette var ulovlig og ikke minst udemokratisk.

Jæren Krokketklubb med sine 100 medlemmer fikk heller ikke godkjent sitt medlemskap da de ikke hadde levert inn en liste på 10 medlemmer. Norges Croquetforbundet må derfor tilbakebetale innbetalt beløp på kr 1.000,- til Jæren Krokettklubb.


5) Styrets årsberetning

I årsberetningen står det at Havsø CC er utmeldt og med et spørsmålstegn
etter, dette ble rettet til medlem. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

6) Revidert regnskap inkl. revisors kommentarer, styret søker ansvarsfrihet

Revisorene har følgende kommentarer:

a) Det bør være en egen bakkonto for forbundet.
b) Alle inntekter for medlemskap bør inn med navn og klubb (navnelister).
c) På bilagene og utskrifter bør det komme frem hva det går til.
d) Innmeldingen til Jæren Krokketklubb er ikke med i regnskapet.

Enstemmig godkjent. Revisorgodkjent. Styrets gis ansvarsfrihet.


7) Kontingent i 2007

Som for 2006


8) Mulige forslag til endringer i eller tilføyelser til Forbundets lover.

Nytt lovforslag fra Strandpromenaden Krokettklubb blir realitetsbehandlet på ekstraordinært Croquetting i mars 2007. Alle klubbene må behandle dette og sende inn sine syndpunkter til styre så fort som mulig.
Styret innkaller på vanlig måte.

Regelkomiteen har sendt inn forslag om at Tinget i framtiden skulle
stemme over endringer i regler på anbefaling fra regelkomiteen. Altså
regelkomiteen bearbeider og drøfter forslag til regelendringer, og sender de videre til anbefaling på Tinget, hvor de så stemmes over mot bestående regler. Enstemmig vedtatt.


9) Valg

Strandpromenaden KK foreslo Espen Holtan som ny president. Han hadde imidlertid sendt inn en melding om at han ikke kunne sitte i et styre der dagens president satt. Det ble tatt en pause for å få Espen Holtan til å trekke dette kravet, men man fikk ikke tak i han. Tinget var da enstemmige i at man da ikke kunne velge han.

Arne Rønsåsbjørg fra Strandpromenaden Krokettklubb ble foreslått som presidentkandidat av Arne Buskerud fra Strandpromenaden Krokettklubb. Skriftlig avstemning med 4 stemmer mot 4 stemmer.

Arne Rønsåsbjørg trakk da selv sitt kandidatur og det ble 4 stemmer mot 4
blanke stemmer for gjenvalg av Tore Gulbrandsen som president.
NM-ansvarlig ble Espen Krogstad, ny-
Økonomiansvarlig Odd Erik Fallet ble gjenvalgt
Sekretær Rognald Nydal, ny.
Styremedlem Birger Steene, ny.
Landlagssjef velges på ekstraordinære croquetting i mars 2007 da man ikke hadde noen kandidat til vervet.

2 Revisorer. Trine Wester valgt. Den andre velges på ekstraordinær
Croquetting i mars 2007


10) Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene.

A) Innkommet skriftlig forslag fra Hjulmakerveien Croquet Club:
Norges Croquet Forbund må igjen sørge for at det blir landskamper mot
Sverige slik det har vært tidligere år.

Forslaget ble enstemmig godkjent

B) Styret hadde et forslag hvor norgesmesterskapene skal gå i 2007 og det ble
enstemmig besluttet at neste års NM skal gå:

Før sommerferien:
NM i Golf Coquet holdes på Holmsbu Golfbane på Hurum.
NM i Association Croquet holdes på Holmsbu Golfbane på Hurum.
Etter sommerferien:
NM i Norsk Standard singel med en kule spilles på Krocketfestivalen i Halden.
Dette blir trolig på høsten, men ikke helt avklart enda.
NM i Norsk Standard singel med to kuler og lag i Moss /Rygge.
NM i Enhåndskrokett holdes hos/av Jæren Krokketklubb på Kleppe i september.
Tidspunkter og arrangører blir senere endelig avgjort av styret, bortsett fra at Jæren Krokketklubb skal arrangere enhåndskrokett i september.

Lillestrøm, 18.11.2006

Sign.
Arne Rønsåsbjørg
Strandpromenaden Krokettklubb
Lillestrøm
Referent

Sign.
Tommy Nordstrøm
Brevik Croquet Team

Sign.
Espen Krogstad
Ellekjær CroquetclubPROTOKOLL-TILFØRSEL

Jeløy Croquet Club har følgende protokoll-tilførsel:
Dette referatet har åpenbare feil, bl.a. blir ikke forslagene referert. Vi har derfor kommentarer til flg. pkt.:
Pkt.1-4 er egentlig ikke saker, kun forberedende punkt til Tinget.

Nr. 1 Valg av dirigent
Presidenten foreslo Rognald Nydal, Satelitt Skedsmokorset, Arne R. fra Strandpromenaden foreslo Arne B. fra Strandpromenaden. Denne ble valgt.

Nr.2 Valg av referent
Presidenten foreslo Odd-Erik Fallet, Croquet-selskabet, Arne R.
fra Strandpromenaden foreslo seg selv. Denne ble valgt.

Nr. 3 Disse ble også foreslått av Presidenten.

Nr. 4 Når man ikke fremfører argumentene til de som ikke ville godkjenne fullmaktene bør man heller ikke fremføre argumentene til de andre.

Siste del inneholder direkte feil. Det var flere årsaker til at Jæren ikke ble godkjent. De 1000 kronene ble det ikke fattet noe vedtak om. Det naturlige er at eierne henvender seg til Forbundet.

Pkt. 6 NCF har egen bankkonto, selv om den nå er i Odd-Erik Fallets navn.

Pkt. 8 Presidenten syntes det var merkelig at et slikt forslag kom. I NCF har man tett kontakt i og med at alle organisasjoner som har betalt har rett til styrerepresentasjon. Således burde et så omfattende forslag kommet opp tidligere slik at alle organisasjoner kunne hatt anledning til å komme med innspill. For at så skal kunne skje foreslo han:
Styret får i oppgave å utarbeide forslag til nye Lover for NCF ut ifra malen fra Norges Idrettsforbund, eksisterende Lover og Strandpromenadens forslag.
Presidenten foreslo at styret legger forslaget frem når det mener forslaget er klart. Dette ble nedstemt.
Pkt. 10 a) Presidenten la til at man skal prøve å få til landskamper mot flere lag, ikke bare svenske.
b) Det forelå to søknader om å avholde NM.
Croquet-selskabet fikk NM i Norsk Standard, singel to kuler og lag som avholdes i Moss/Rygge.
Strandpromenaden trakk sin søknad om å avholde NM i Norsk enhåndscroquet slik at Presidentens forslag om at dette NM avholdes på Jæren fikk almen tilslutning.
Ellers ble styrets forslag godkjent.
Oslo, 27.november 2006
T.Gulbrandsen
Generalsekretær
Jeløy Croquet Club


Les flere nyheter

2006.11.28


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |