LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt
Siste nytt:
NORWAY OPEN

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES CROQUET FORBUND 27.1.2007

 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES CROQUET FORBUND 27.1.2007

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES CROQUET FORBUND 27.1.2007

STED: Lakkegata skole, Oslo

TID: Lørdag 27.1.2007 kl. 12.00 – 16.00

DELTAGERE: Tore Gulbrandsen, Jeløy Croquet Club
Odd Erik Fallet, Croquetselskapet
Roar Michalsen, Hjulmakerveien, Fredrikstad
Birger Stene, Hjulmakerveien, Fredrikstad
Espen Krogstad, Elleskjær Croquetclub
Rognald Nydal, Satellitt Skedsmokorset

SAKSLISTE:

1) Innkommen post
2) Croquet Tinget 2007
3) Nye lover for NCF
4) NM 2007
5) Kurs i England
6) Festival of Croquet 2007, England
7) Evnt.

REFERAT:

1) Innkommen post:
Brev fra World Croquet Federation, England, med forespørsel om
Norges Croquetforbunds (heretter forkortet til NCF) type medlemskap
i deres organisasjon. Styret gikk enstemmig inn for å betale medlemskontigent
for 2007 (ca NOK 1000,-), bla for muligheter som dette gir (se sak 5+6)

2) Croquet Tinget 2007:
Det ble vedtatt å holde ekstraordinært croquet ting 10.mars kl 12.00,
(sted vil bli bekjentgjort senere)
Saker: Nye lover for NCF og valg av landkampsjef.

3) Nye lover for NCF
Alle klubber som er medlem i NCF kan sende inn forslag til endring av
lovene helst så fort som mulig, senest innen 28.2.2007 til ncf@croquet.no
Det er alt kommet inn ett forslag til nye lover (fra Strandpromenaden
Krokettklubb, Lillestrøm).
Vedlagt er eksisterende lover.
Andre forslag til endringer som måtte komme inn vil, sammen med
forslag fra Strandpromenaden Krokettklubb, bli lagt ut innen 28.2.2007,
så alle kan ta stilling til dem.
Det oppfordres også til påmelding om du kommer (til samme mail adresse)
4) NM 2007
Det henvises til referat fra Croquet Tinget 18.11.2006, sak 10B hvor det ble
vedtatt hvilke typer NM som skal arrangeres samt sted.
Her ble det vedtatt at
NM i Golf Croquet og NM i Association Croquet, som begge holdes på
Holmsbu Golfbane, Hurum, skal begge arrangeres av NCF.
NM i Norsk Standard singel med to kuler og lag i Moss/Rygge, arrangeres
Av Croquetselskapet.
Tidspunkt for alle kommer vi tilbake til, da det først må klargjøres
fra Krockettfestivalen i Halden når NM i Norsk Standard singel med en kule
skal arrangeres.
NM sjefen kontakter Halden
Videre må Jæren Krokketklubb bekrefte at de arrangerer enhåndskrokett,
og tidspunkt for dette.

5) Kurs i England.
NCF er invitert til å delta i kurs i Association croquet, Manchester, 17+18.3
Tore Gulbrandsen samt Roar Michaelsen og Birger Stene (fra Hjulmakerveien) vil delta.

6) Festival of Croquet 2007, England
Denne foregår I Cheltenham, torsdag 28.6 til søndag formiddag 1.7 med
muligheter til også å delta i opplæring onsdag 27.6 og søndag ettermiddag 1.7
Maks 3 personer kan stille. Vi må sende påmelding innen 10.4
Interesserte kan melde seg innen 28.2
For mer informasjon: se link www.wcfcroquet.org/

7) Eventuelt
1. Utstyr. NCF kjøper norsk utstyr, 6,8 eller 10 sett bøyler, avhengig av pris man kan oppnå. Man kommer tilbake til dette.
Videre ca 4 engelske bøylesett.
2. Kurs i Norge, Holmsbu, i juni, i Golf og/eller Association croquet,
hvor kursholder fra England inviteres. NCF dekker 50% av dennes
utgifter.

Neste styremøte holdes lørdag 10.mars kl 11.00, dvs en time før ekstraordnært ting
(se sak nr 2.)


Skedsmo, 29-1-2007


Rognald Nydal
Sekretær
(sign.)

Les flere nyheter

2007.02.12


 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |